miercuri, 28 aprilie 2010

O provocare pentru profesia didactică


La nivelul învăţământului problema esenţială o constituie înţelegerea corectă a acestor resurse educaţionale. Prin varietatea conţinutului informaţional şi varietatea suportului ele pot fi un instrument eficient în predare, învăţare când sunt subordonate unei concepţii/viziuni pedagogice clare. El nu elimină rolul cadrului didactic, ci îmbogăţeşte instrumentele pedagogice în concordanţă cu finalităţile fiecărui ciclu de învăţământ.
Majoritatea profesorilor folosesc calculatorul pentru realizarea materialelor metodico-didactice necesare bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ.
Utilizarea modelelor interactive folosind calculatorul nu trebuie privită ca o încercare de înlocuire a experimentelor fizice reale cu simulări, deoarece numărul fenomenelor fizice studiate în şcoală ce nu pot fi prezentate cu ajutorul experimentului demonstrativ este destul de mare.
Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne cât şi cele tradiţionale ce pot fi folosite eficient în lecţiile de dobândire de noi cunoştinţe şi în lecţiile de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu